Learning Resources
百股经 Bai Gu Jing
百股经 Bai Gu Jing

27 Mar 2021

Ep75 | 疫苗接种能够让MAHB (AIRPORT) | SATS回到当初吗?

疫苗接种计划直接影响国际间的旅游和商务来往。MAHB (AIRPORT) 和SATS,新马两国的机场服务管理公司,会如何从疫情中复苏呢?