Learning Resources
百股经 Bai Gu Jing
百股经 Bai Gu Jing

13 Mar 2021

Ep73 | 18家在疫情中上市的企业 谁虏获最强的市场信心?

2020年共有18家企业在大马交易所的3个交易板上市,最大笔的集资甚至超过了15亿令吉。截至2月26日,到底是哪3家企业股价涨幅最高?